Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

2014. szeptember 15.

Álláspont a finn Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium bizonyos élelmiszerek magas sótartalmúként történő címkézéséről szóló rendelet-tervezetéről

Tekintettel arra, hogy a Tervezet jelentősen érintheti a hazai élelmiszervállalkozások, különösen a húsipari és tejipari vállalkozások érdekeit, a Tervezetet véleményezésre megküldtük közel 100 húsipari és 20 tejipari vállalkozás részére.

A beérkezett észrevételek alapján megállapítható, hogy az érintett hazai élelmiszervállakozók egyhangúan egyetértenek egyesületünk által megfogalmazott észrevételekkel és kérik a T. Minisztériumot, hogy kezdeményezze az Európai Bizottságnál a finn jogszabály visszavonását, illetve megfelelő módosítását.

Kiemelem a ……………………….. észrevételét, amely szerint a finn rendelet több ponton is ellentmond a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/2011/EU rendeletnek, ezért a Tervezet visszavonását javasolja.

Részletesen indokolt álláspont érkezett a …………………………. részéről is. Álláspontjuk szerint a bizonyos élelmiszerek magas sótartalmúként történő címkézése egyes élelmiszercsoportok tekintetében olyan határértékeket tartalmaz, amelyek megítélésük szerint önkényesek és szakirodalommal nem alátámasztottak és amelyeket az Európai Unió vizsgálatai sem támasztanak alá. Álláspontjukban kifejtik továbbá, hogy a Finn Köztársaságnak nincs különleges indoka a többi tagállammal szemben a Tervezet általi szabályozás bevezetésére. Nincs bizonyíték arra vonatkozóan sem, hogy az érintett tagállam lakossága érdekében a Tervezet szerinti különleges határértékeket volna indokolt megszabni. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tagállam nem hozhat olyan nemzeti intézkedést, amely az élelmiszeren vagy az élelmiszer csomagolásán feltüntetendő, a közvetlen hatályú 1169/2011/EU rendeletben foglalt kötelező adatokon kívül más, vagy annál részletesebb adatok feltüntetésére, vagy figyelmeztető feliratok elhelyezésére kötelezi az élelmiszer-vállalkozókat.

A kis- és középvállalkozások gyakorlatias megközelítésére szolgáltat példát a ……………………… által megküldött észrevétel. Álláspontjuk szerint nem indokolt, hogy az élelmiszereket „magas sótartalmú" címkével, esetleg külön felirattal lássák el. A tápérték táblázat a fogyasztót ugyanis egyértelműen tájékoztatja az élelmiszerben megtalálható só mennyiségéről. A Tervezetben foglaltak szerinti újabb adatok, feliratok megadása megítélésük szerint a fogyasztó megtévesztéséhez vezethet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a tápérték táblázatok akkreditált laborban készülnek, ezért megbízhatóságukhoz nem fér kétség. A Tervezet szerinti szabályozás bevezetése az élelmiszervállalkozások számára a műbeleknél, dísz címkéknél, csomagoló anyagoknál, és előre nyomott felső fóliáknál újabb költséget jelentene. Mivel tudomása szerint számos vállalkozás felkészült az új európai uniós fogyasztói tájékoztatásra, és számos termék címkézésén már végrehajtotta a szükséges módosításokat, a Tervezet szerinti módosítás jelentős újabb költségeket indukálna.

A 2014. augusztus 21-én kelt egyesületi álláspontunkat a fentiek szerint megerősítve és kiegészítve javasoljuk, hogy Magyarország kérje a Tervezetet kidolgozó tagállamtól a Tervezet előírásainak megváltoztatását.