Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

2014. szeptember 15.

Álláspont a lengyel mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszternek az élelmiszerek címkézéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetéről

1. A Tervezet 1. §-ának 1. pontja meghatározza a „pezsgő”, az „enyhén pezsgő”, a „szénsavas pezsgő” és az „enyhén szénsavas pezsgő” fogalmi elemeit. A Tervezet 1. §-ának 1. pontja 1. alpontja szerint például a „pezsgő – olyan ital, amely 20 °C-on mérve több mint 3 bar nyomású, alkoholos erjesztésből származó természetes szén-dioxidot tartalmaz, amely a palack felbontását követően eltávozik és habzóvá teszi az italt.”

Felhívjuk a figyelmet a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1234/2007/EK rendelet) XI.b mellékletére, amely meghatározza a borászati termékek fogalmát. A 1234/2007/EK rendelet XI.b mellékletének 4. pontja szerint „a pezsgő olyan termék,

a) amelyet első vagy második alkoholos erjesztéssel nyernek

— friss szőlőből,

— szőlőmustból, vagy

— borból;

b) amelyből a tárolóedény kinyitásakor kizárólag az erjedésből származó szén- dioxid szabadul fel;

c) amelyben 20 °C-os hőmérsékleten, zárt tárolóedényekben tárolva 3 barnál nem kisebb túlnyomás uralkodik az oldott szén-dioxid jelenléte miatt; és

d) amely esetében az előállítására szánt küvék összes alkoholtartalma nem lehet kisebb, mint 8,5 térfogatszázalék.”

Megállapítható, hogy a Tervezet ellentétes a 1234/2007/EK rendelet fogalom meghatározásával. Tekintettel arra, hogy a magyar jogszabályok összhangban állnak az uniós joggal, a Magyarországon előállított pezsgő termékek versenyhátrányba kerülhetnek a kevesebb jogi kritériumnak megfelelő, ezért esetlegesen olcsóbban előállítható lengyel termékekkel szemben. A lengyel „pezsgő” – és ahhoz hasonló megnevezésű – italok ugyanakkor a fogyasztót megtéveszthetik annak valódi jellegét illetően.

2.A Tervezet 1. §-ának 2. pontja hivatkozik a lengyel borokról szóló törvény[1] 3. cikke (1) bekezdésében felsorolt „boralapú italokra” és meghatározza, hogy ezen italok – például: 3. Cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti gyümölcsbor (wino owocowe) – esetén milyen cukortartalom esetén tüntethető fel a címkén a „száraz”, a „félszáraz”, az „édes”, a „félédes” és a „nagyon édes” megjelölés.

A 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 607/2009/EK rendelet) XIV. mellékletének B) része tartalmazza ugyanezen melléklet A. részében (a pezsgő, a habzóbor, a minőségi pezsgő és az illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgő) nem szereplő egyéb termékek jelölésére alkalmazandó kifejezések jegyzékét. A hivatkozott előírás határozza meg, hogy milyen cukortartalom esetén tüntethető fel a szőlőbor címkén a „száraz”, a „félszáraz”, az „édes”, és a „félédes” megjelölés.

A Tervezet és a lengyel borokról szóló törvény alapján ugyanakkor nem egyértelmű, hogy a Tervezetben foglalt szabályozás kiterjed-e a 1234/2007/EK rendelet XI.b mellékletének 1. pontja szerinti – szőlőből készült – borokra, vagy az csupán a nem szőlőből készült, vagy szőlőt csak részben tartalmazó italokra vonatkozik. Amennyiben a Tervezet hatálya kiterjed a szőlőborokra is, úgy az ellentétes a 607/2009/EK rendelet XIV. mellékletének B) részében foglaltakkal, mert attól eltérően határozza meg a cukortartalomhoz párosítható megjelölést. Amennyiben a Tervezet hatálya nem terjed ki a szőlőborokra, felvetődik, hogy a borok vonatkozásában közismert „száraz”, a „félszáraz”, az „édes”, és a „félédes” megjelölések alkalmasak-e a fogyasztó megtévesztésére.

A fentiek alapján javasoltuk kezdeményezni, hogy Lengyelország részletesebb tájékoztatást bocsásson a többi tagállam rendelkezésére, amely alapján megítélhető a Tervezet európai uniós jognak való megfelelése is.


[1] A törvény szövege lengyel nyelven:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111200690