Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

​2015. május 29.

Észrevétel az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról szóló FM rendelet-tervezettel kapcsolatban

1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) mellékletének 70/A. pontja szerint a vendéglátó-ipari létesítmény olyan, a kereskedelemről szóló törvény szerinti üzlet, amelyben a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás keretében vendéglátó-ipari termék forgalmazása zajlik. Az Éltv. mellékletének 71.pontja szerint a vendéglátó-ipari termék olyan étel, ital (az ivóvíz kivételével), cukrászati, hidegkonyhai készítmény, amelyet az előállítás helyén, ideiglenes árusítóhelyen, tálalókonyhán vagy házhoz szállítva értékesítenek a végső fogyasztó vagy egyéb jogszabályban megadott korlátok szerint kiskereskedelmi létesítmény számára.

A Tervezet 6. §-a új 2/A-2/C alcímmel egészíti ki az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII.17.) FM rendeletet (a továbbiakban: FM rendelet). Az új 2/B. alcím vendéglátó-ipari termékekkel kapcsolatos további tájékoztatási követelményeket határoz meg. Az Éltv. hivatkozott rendelkezéseivel való fogalmi konzisztencia megteremtése érdekében javasoltuk az FM rendelet 7/D. §-a (1) bekezdése szövegét megállapítani az alábbiak szerint.

„2/B. Vendéglátó-ipari termékekkel kapcsolatos további tájékoztatási követelmények

7/D. § (1) A végső fogyasztó számára távértékesítés útján kiszállításra kerülő vendéglátó ipari termék nem előrecsomagoltnak minősül, ha az előállító vendéglátó-ipari létesítmény végzi a végső fogyasztó számára történő kiszállítást.”

2. Az FM rendelet új 7/D. §-ának (2) bekezdése az előrecsomagolt élelmiszerek vonatkozásában határoz meg új előírásokat. E szerint az előrecsomagolt vendéglátó-ipari termékek jelölésének az előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatok mellett tartalmaznia kell a vendéglátóipari-terméket készítő vállalkozás nevét és az előállító létesítmény címét.

Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a 1169/2011/EU 9. Cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében az előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően fel kell tüntetni az élelmiszer-vállalkozás nevét vagy cégnevét és címét.

Az FM rendelet azon rendelkezése, amely szerint a vendéglátóipari-terméket készítő vállalkozás nevét is fel kell tüntetni csupán akkor bír relevanciával, ha pl. egy előrecsomagolt cukrászati terméket (pl. marcipánfigurát) kiskereskedelmi üzletben forgalmaznak. Az előállító létesítmény megjelölése továbbá problematikus lehet akkor, ha az előrecsomagolt vendéglátóipari terméket több létesítményben dolgozzák fel.

Mivel az FM rendelet új 7/D. §-ának (2) bekezdése további kötelező adatokra vonatkozó nemzeti intézkedésnek minősül, a 1169/2011/EU rendelet 39. Cikke alapján notifikáltatnia kell és alátámasztani a közegészség védelme, a fogyasztók védelme, a csalás megelőzése vagy az ipari és kereskedelmi tulajdonjogok, származásmegjelölés, bejegyzett eredetmegjelölés védelme és a tisztességtelen verseny megelőzése indokok valamelyikével.

Álláspontunk szerint a rendelkezésnek ilyen indokai nincsenek ezért javasoltuk az FM rendelet új 7/D. §-ának (2) bekezdése törlését.