Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

2016. április 11.

Álláspont az összetevőként felhasznált tej és hús származásának megjelöléséről szóló 2016. március 11-i francia rendelettervezettel kapcsolatban

1. A Tervezet 1 Cikke szerint a Tervezet hatálya kiterjed a tejre és a tej, valamint húst tartalmazó, a mellékletben meghatározott feldolgozott termékekre. A melléklet szerint ide tartozik a szarvasmarhafélék húsa, a sertéshús, a juh- és kecske, valamint a baromfihús. A Tervezet 2. Cikke szerint a hús származási helyének megjelölése körében fel kell tüntetni a következő információkat:

1.az az ország, ahol az állat született;

2.az az ország, ahol az állatot hizlalták;

3.az az ország, ahol az állatot levágták.

A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) Cikke a) pontja szerint a piaci szereplők és szervezetek a következőket is feltüntetik a címkéken:

i.)a tagállam vagy harmadik ország, ahol az állat született;

ii.)minden tagállam vagy harmadik ország, ahol az állatot hizlalták;

iii.)a tagállam vagy harmadik ország, ahol az állatot levágták.

A Bizottság az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-, kecske- és baromfihús származási országa vagy eredete helyének feltüntetése tekintetében történő megállapításáról szóló 1337/2013/EU végrehajtási rendelete (a továbbiakban: 1337/2013/EU rendelet)5. Cikkének (1) bekezdése szerint a végső fogyasztónak vagy a közétkeztetésben működő gazdasági szereplőnek szánt hús címkéjén a következők szerepelnek:

a)az a tagállam vagy harmadik ország, ahol az állat nevelkedett (…)

b)az a tagállam vagy harmadik ország, ahol a vágást végezték (…).

Megállapítható, hogy a Tervezet 2. Cikke ellentétes az 1337/2013/EU rendelettel, mert asertés-, juh-, kecske- és baromfihús tekintetében meghatározza az állat születési helyét is, miközben az uniós jog ezt nem követeli meg. Javasoltuk a Tervezet 2. Cikke 1. pontjának törlését.

2. A Tervezet 3. Cikke szerint a tej és a mellékletben meghatározott tejtermékek származási országának jelölése az alábbiakat tartalmazza.

  1. Begyűjtő ország (ország neve, ahol tejet begyűjtötték)
  2. Csomagolás szerinti ország (az ország neve, ahol a tejet csomagolták)
  3. Feldolgozás szerinti ország (ország neve, ahol tejet feldolgozták)

Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. Cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott, a tej, a tejtermékek összetevőjeként felhasznált tej, valamint a marha-, a sertés-, a juh-, a kecske- és a baromfihústól eltérő hústermékek származási országának vagy eredethelyének kötelező megjelöléséről szóló jelentésében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a fogyasztóknak jelenleg is van lehetőségük arra, hogy olyan tejet vegyenek, amelyeken az élelmiszer-ipari vállalkozások önkéntesen feltüntetnek információkat a termék származásával kapcsolatban. A Bizottság szerint a hatáselemzés kimutatta, hogy a tejtermékek összetevőjeként felhasznált tej származásának kötelező megjelölése a többszörösen feldolgozott termékek esetében kedvezőtlen gazdasági következményekkel járhat, további nyomonkövetési követelmények teljesítését igényli, és nagy terhet ró az érintett vállalkozásokra.

Álláspontunk szerint a tejre és tejtermékekre vonatkozó kötelező származásmegjelölés előírása az áruk szabad áramlását akadályozó adminisztratív akadálynak minősül. Javasoltuk ezért a Tervezet vonatkozó rendelkezésének törlését.