Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

2016. február 18.

​Álláspont a „Commission implementing Regulation laying down rules for the application of Article 26(3) of Regulation (EU) N° 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards the rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food where different to that given for that food” című tervezetre

A Tervezet 7 Cikke szerint „It shall apply from 1 April 2018. Foods which have been

lawfully placed on the EU market or labelled before that date and which do not comply with the requirements of this Regulation may continue to be sold until the stocks are exhausted.”

Ezzel szemben a 1169/2011/EU rendelet 54. Cikkének (1) bekezdése a következőket tartalmazza,: „Foods placed on the market or labelled prior to 13 December 2014 which do not comply with the requirements of this Regulation may be marketed until the stocks of the foods are exhausted.”

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EU rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EU rendelet) 11. Cikke szerint „A Közösség területére a Közösségben történő forgalomba hozatal céljából behozott élelmiszernek és takarmánynak meg kell felelnie az élelmiszerjog követelményeinek vagy azoknak a feltételeknek, amelyek a Közösség által elismerten egyenértékűek e jog rendelkezéseivel, illetve – ha a Közösség és az exportőr ország között erre vonatkozó megállapodás van – a megállapodásban meghatározott követelményeknek.” Ennek megfelelően okafogyott a „lawfully” kitétel alkalmazása. Ugyancsak fölösleges az „EU market” kifejezés használata, tekintettel arra, hogy az EU piaca a belső piacot jelenti.

Javasoltuk a Tervezet 7 Cikkében foglalt „lawfully” és „EU” szavak törlését.

A 178/2002/EU rendelet 3. Cikkének 8. pontja meghatározza a forgalomba hozatal („placing on the market”) fogalmát. E kifejezés igei formája – „forgalmazott”, „marketed” – megjelenik például a 178/2002/EU rendelet 5. Cikkének (2) bekezdésében, amely szerint „Food law shall aim to achieve the free movement in the Community of food and feed manufactured or marketed according to the general principles and requirements in this Chapter.” Megállapítható, hogy a forgalomba hozatal, illetve a forgalmazás kifejezés tágabb értelmű az eladás fogalmától, hiszen az magában foglalja az élelmiszerek ingyenes vagy ellenérték fejében történő átadásának bármely egyéb formáját, valamint az élelmiszerek eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb módját is.

Ennek megfelelően javasoltuk a Tervezet 7. Cikkében foglalt, az eladásra utaló „may continue to be sold” kifejezés helyett – az 1169/2011/EU rendelet 54. Cikkének (1) bekezdésében is megtalálható – „may be marketed” kifejezés alkalmazását a jogszabályi koherencia megteremtése érdekében.