Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

2016. május 20.

​Álláspont a „Commission implementing Regulation laying down rules for the application of Article 26(3) of Regulation (EU) N° 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards the rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food where different to that given for that food” című tervezetre

A Tervezet 1. Cikkének (2) bekezdése szerint „Any indication provided in relation to the food such as statements, terms, pictorial presentation or symbols is considered as information on the country of origin or the place of provenance of that food, when it has been intentionally provided to have such effect on the

reasonably circumspect consumer.”

Az átlagfogyasztó fogalmát a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2005/29/EK irányelv) vezette be.

A 2005/29/EK irányelv (18) preambulumbekezdése szerint „Az arányosság elvével összhangban és az abban foglalt védelem hatékony alkalmazása érdekében ez az irányelv azt az átlagfogyasztót veszi viszonyítási alapul, aki a Bíróság értelmezése szerint megfelelően tájékozott, figyelmes és körültekintő, figyelembe véve a társadalmi, kulturális és nyelvi tényezőket is, ugyanakkor ez az irányelv rendelkezik azon fogyasztók kihasználásának megakadályozásáról is, akik tulajdonságaik alapján különösen kiszolgáltatottak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak.

A „reasonably circumspect consumer”, azaz „megfelelően körültekintő fogyasztó”, mint fogalom önállóan nem létezik az uniós jogban, ez a fogalom ugyanis az átlagfogyasztó fogalmának része. Az átlagfogyasztó fogalmának „feldarabolása” jogalkalmazási bizonytalansághoz vezethet. A jogszabályi koherencia fenntartása érdekében javasoltuk a „reasonably circumspect consumer” helyett az „average consumer” fogalom alkalmazását.

„According to Article 1. point (2) of the Draft, Any indication provided in relation to the food such as statements, terms, pictorial presentation or symbols is considered as information on the country of origin or the place of provenance of that food, when it has been intentionally provided to have such effect on the reasonably circumspect consumer.”The Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (hereinafter referred as UCP Directive) established the definition of the average consumer. According to the (18) paragraph of the UCP Directive: In line with the principle of proportionality, and to permit the effective application of the protections contained in it, this Directive takes as a benchmark the average consumer, who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, taking into account social, cultural and linguistic factors, as interpreted by the Court of Justice, but also contains provisions aimed at preventing the exploitation of consumers whose characteristics make them particularly vulnerable to unfair commercial practices.” On these grounds, the expression of the „reasonably circumspect consumer” is part of the „average consumer” definition. In order to maintain a clear and coherent legislation it is necessary to replace the „reasonably circumspect consumer” expression with the „average consumer” expression.”