Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

2016. május 27.

Álláspont az élelmiszerek címkézésének bizonyos módszereiről szóló cseh rendelettervezettel (150619 CZ, alapdokumentum: 150469 CZ) kapcsolatban

Az ÉVE a 2016. február 1-jén kelt észrevételében már véleményezte a Tervezetet. Továbbra is fenntartottuk azon álláspontunkat, hogy a Tervezetben foglalt leíró információk és kísérő dokumentumok megkövetelése miatt a más tagállamokból érkező élelmiszertermékeket hátrányos megkülönböztetés éri, ezért a Tervezet hivatkozott rendelkezései ellenétesek az 1169/2011/EU rendelet kógens előírásaival, ezért javasoltuk a Tervezet 2. §-a (3) bekezdése b) és d) pontjai törlését.