Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

2018. március 7.

Álláspont a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumának a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumának a pékárukról, cukrászárukról és tésztákról szóló, a 66/2015 sz. végrehajtási rendelet által módosított 24/2014 sz. végrehajtási rendeletének módosításáról szóló végrehajtási rendelet-tervezetével kapcsolatban

A Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumának pékárukról, cukrászárukról és tésztákról szóló 24/2014 sz. rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2014. április 1-jén lépett hatályba.

Az Európai Parlament és a Tanács a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelete (a továbbiakban: EU rendelet) 2014. december 13. napjától alkalmazandó. Megállapítható, hogy az Alaprendelet az EU rendelet alkalmazását megelőzően került elfogadásra.

A Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumának pékárukról, cukrászárukról és tésztákról szóló 24/2014 sz. rendeletének módosításáról szóló 66/2015. sz. rendelete (a továbbiakban: Módosító Rendelet) 2015. április 15-én lépett hatályba. Megállapítható, hogy a Módosító Rendelet az EU rendelet alkalmazását követően került elfogadásra, azonban az nem tartalmaz az EU rendelet által egyedileg harmonizált tárgykörbe tartozó nemzeti intézkedést.

A Tervezet az EU rendelet alkalmazását követően – a 2018-as évben – fog elfogadásra kerülni.

A Tervezet 5. pontja alapján az Alaprendelet 6. §-a új (2) bekezdéssel egészül ki, amely szerint „a gyártó által kész állapotban lefagyasztott, de a fogyasztók számára kiolvasztott állapotban értékesített csomagolatlan cukrászárukon az értékesítési helyen egyértelműen fel kell tüntetni a „kiolvasztott” feliratot”.

A Tervezet 5. pontja értelmében az Alaprendelet 6. §-a új (3) bekezdéssel egészül ki, amely szerint „az elősütött hűtött vagy fagyasztott félkész termékek sütésének befejezésével készített cukrászárukon az értékesítési helyen egyértelműen fel kell tüntetni a »vyrobené dopečením z chladeného polotovaru« [hűtött félkész termékek sütésének befejezésével készült] vagy a »vyrobené dopečením zo zmrazeného polotovaru« [fagyasztott félkész termékek sütésének befejezésével készült] feliratot”.

Álláspontunk szerint a Tervezet által módosítandó Alaprendelet 6. § (2)-(3) bekezdései az EU rendelet 39. Cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a fogyasztók védelme érdekében a 9. Cikk (1) bekezdésében és a 10. Cikkben meghatározottakon túlmutató, további kötelező adatokat előíró nemzeti intézkedéseknek minősülnek. Az EU rendelet 39. Cikkének (1) bekezdése szerint minősülő nemzeti intézkedéseket azonban a tagállam a 45. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadhat el a következők szerint.

Az EU rendelet 45. Cikkének (1) bekezdése szerint amennyiben e cikkre történik hivatkozás, az élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatásról szóló új jogszabály elfogadását szükségesnek tartó tagállam előzetesen értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a tervezett intézkedésekről, és azokat megindokolja.

Az EU rendelet 45. Cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság konzultációt folytat a 178/2002/EK rendelet 58. cikkének (1) bekezdésével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottsággal, amennyiben az ilyen konzultációt hasznosnak véli, vagy ha egy tagállam ezt kéri. Ebben az esetben a Bizottság gondoskodik arról, hogy ez a folyamat valamennyi érintett szereplő számára átlátható legyen.

Az EU rendelet 45. Cikkének (3) bekezdése értelmében az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló új jogszabály elfogadását szükségesnek tartó tagállam a tervezett intézkedéseket csak három hónappal az (1) bekezdésben említett értesítés után hozhatja meg, amennyiben a Bizottságtól nem érkezett kedvezőtlen vélemény.

Az EU rendelet 45. Cikkének (4) bekezdése szerint, ha a Bizottság véleménye kedvezőtlen, az e cikk (3) bekezdésében említett időszak letelte előtt a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárást kezdeményezi annak eldöntése érdekében, hogy a tervezett intézkedések – szükség esetén a megfelelő módosításokkal – végrehajthatók-e.

Az EU rendelet 45. Cikkének (5) bekezdése kimondja, hogy a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 98/34/EK irányelv) nem alkalmazandó azokra az intézkedésekre, amelyek az e cikkben meghatározott értesítési eljárás hatálya alá tartoznak.

A fentiek alapján javasoltuk a Tervezetnek az EU rendelet 45. Cikkében meghatározott értesítési eljárással összhangban történő megvizsgálását és megvitatását kezdeményezni a jelenleg folyamatban lévő 98/34/EK irányelv szerinti eljárás helyett.