Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

Jogi- és érdekképviselet

Az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület (ÉVE) célja a magyarországi élelmiszeripar természetes személy, mikro, kis-, középvállalkozás szereplői piacra jutásának és versenyképességének növelése partnerségen és párbeszéden alapuló hatékony szakmai, gazdasági érdekképviseleti, továbbá ismeretterjesztő valamint egészségfejlesztési tevékenység által.

E célok végrehajtása érdekében:

Az ÉVE jogi képviseletet biztosít a tagjai részére. A KKV-k számára gyakran komoly terhet jelent az, hogy a hatósági vagy bírósági eljárások során nem rendelkeznek azzal az élelmiszerjogi szaktudással, amellyel hasonló helyzetben a nem KKV méretű versenytársaik bírnak. Ezt a versenyhátrányt kívánja csökkenteni az ÉVE azzal, hogy a tagjait érintő pl. versenyfelügyeleti, reklámfelügyeleti eljárásokban – törvény adta jogával élve – gondoskodik a jogi képviselet ellátásáról. Az ÉVE jogi képviseleti tevékenysége egyaránt szolgálja tagjai költséghatékonyságát és magas színvonalú szakmai felkészültségét.

Az ÉVE ellátja tagjai gazdasági érdekképviseletét. Az ÉVE tagja a Földművelésügyi Minisztérium (FM) által működtetett élelmiszerjelölési munkacsoportnak, továbbá rendszeresen véleményezi az FM és a Nemzetgazdasági Minisztérium élelmiszervállalkozókat érintő előterjesztéseit, valamint kormány- és törvénytervezeteket egyaránt. Az ÉVE az FM Élelmiszerfeldolgozási Főosztályán keresztül észrevételezi más európai uniós tagállamok műszaki tartalmú jogszabálytervezeteit is abból a szempontból, hogy azok sértik-e a magyar élelmiszervállalkozók gazdasági érdekeit. Az ÉVE szakértőinek kodifikációs és európai uniós tapasztalataira alapozva elkötelezett abban, hogy az élelmiszervállalkozók tevékenységét támogató jogszabályi környezet szabályozza.