Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

Szakmai ismeretterjesztés

Az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület (ÉVE) célja a magyarországi élelmiszeripar természetes személy, mikro, kis-, középvállalkozás szereplői piacra jutásának és versenyképességének növelése partnerségen és párbeszéden alapuló hatékony szakmai, gazdasági érdekképviseleti, továbbá ismeretterjesztő valamint egészségfejlesztési tevékenység által.

E célok végrehajtása érdekében:

Az ÉVE szakmai napokat szervez. Az ÉVE által megrendezett szakmai napok célja, hogy összekösse a jogszabály-előkészítő és hatósági jogalkalmazással foglalkozó szakembereket az önkéntes jogkövetésben érdekelt élelmiszervállalkozók képviselőivel. Az ÉVE a „Híd-szerep” felvállalásával az élelmiszervállalkozók közötti verseny tisztességességének, a hatósági jogalkalmazás kiszámíthatóságának, továbbá a jogszabály-előkészítés konstruktív jellegének további erősítésére törekszik. Az ÉVE odafigyel arra, hogy a szakmai napok aktualitásuk és gyakorlatiasságuk folytán a résztvevők üzletvitelét valóban elősegítsék.